Projects

TypeExhibition
locationsUCCA 798 (Beijing), UCCA Edge (Shanghai)
Dates15 July - 15 October 2023, 4 November 2023 - 18 February 2024
ArtistHenri Matisse
CuratorPatrice deparpe
TypeExhibition
LocationM WOODS 798 (Beijing), TAG Art Museum (Qingdao)
Dates1 October 2021 - 4 January 2022, 14 January - 27 March 2022
ArtistMan Ray
CuratorsMarion Meyer, Victor Wang (M Woods)
TypeExhibition
LocationUCCA Center for Contemporary Art (Beijing)
Dates15 June - 1 September 2019
ArtistPablo Picasso
CuratorEmilia Philippot
TypeExhibition
LocationHospice Comtesse Museum (Lille, France)
Dates19 May - 12 September 2021
ArtistsCao Fei, Chen Min, Huang Rui, Hu Fang, Li Naihan, Lin Jing, Lu Bin, Ma Shu, Jennifer Wen Ma, Ma Yansong, Mei Shuzhi, Peng Wei, Qiu Anxiong, Shao Fan (Yu Han), Jeff Dayu Shi, Wang Leyun, Wang Qin, Wu Haoyu, Wu Jian’an, Xin Yaoyao, Xu Bing, Yang Linqing, Zhang Zhoujie
Design studios & brandsStudio MVW, PINWU Design Studio, WY Art Design Studio, CIGA Design, Founder Type, Mi x HANNTO, Mi x HOTO, NIU, PIY, Smartmi, TUPLUS.
TypePhoto festival
LOCATIONsThree Shadows Photography Art Centre (Beijing), Jimei Citizen Square Exhibition Hall (Xiamen, China)
DATEs2017 - 2019
organizersThree Shadows Photography Art Centre, Doors 门艺
typeperformance
locationUCCA (Beijing)
dateJuly 2019
choreographyI Could Never Be A Dancer
productionDoors 门艺

Newsletter

Subscribe to our newsletter – get your foot in the door!