Projets

TYPEExposition
LieuAbbaye de Jumièges (France)
DATES15 Juillet - 29 Novembre 2020
ARTISTEsEdward Burtynsky, Chen Ronghui, Chen Qiulin, Michael Cherney, Jia Zhangke, Liu Ke, Luo Dan, Mu Ge, Sui Taca, Yang Yongliang, Zhang Kechun, Zhang Xiao, Zhuang Hui
COMMISSAIREsVictoria Jonathan, Bérénice Angremy
TypePhoto festival
LOCATIONsThree Shadows Photography Art Centre (Beijing), Jimei Citizen Square Exhibition Hall (Xiamen, China)
DATEs2017 - 2019
OrganisateursThree Shadows Photography Art Centre, Doors 门艺