Projets

typeexposition
lieuEspace culturel ICICLE (Paris)
dates22 Septembre 2021 - 31 Janvier 2022
artistesZhan Wang, Jonathan Bréchignac, Charlotte Charbonnel, Noémie Goudal, Shao Wenhuan
commissairesBérénice Angremy, Victoria Jonathan, Gabrielle Petiau
TypeExposition
LieuGalerie A2Z (Paris)
Dates4 Novembre - 4 Décembre 2021
ArtisteLuo Yang
CommissairesBérénice Angremy, Victoria Jonathan
TypeExposition
LieuMusée de l'Hospice Comtesse (Lille, France)
Dates19 Mai - 12 Septembre 2021
Artistes et designersCao Fei, Chen Min, Huang Rui, Hu Fang, Li Naihan, Lin Jing, Lu Bin, Ma Shu, Jennifer Wen Ma, Ma Yansong, Mei Shuzhi, Peng Wei, Qiu Anxiong, Shao Fan (Yu Han), Jeff Dayu Shi, Wang Leyun, Wang Qin, Wu Haoyu, Wu Jian’an, Xin Yaoyao, Xu Bing, Yang Linqing, Zhang Zhoujie, Studio MVW, PINWU Design Studio, WY Art Design Studio, CIGA Design, Founder Type, Mi x HANNTO, Mi x HOTO, NIU, PIY, Smartmi, TUPLUS.
CommissairesCao Dan, He Jing, Tong Huiming
typeexposition
LieuEspace culturel d'icicle (paris)
Dates1 mars - 8 septembre 2021
ArtistesEMMANUEL BOOS, LOUISE FRYDMAN, GENG XUE, LIU JIANHUA, ZHUO QI
commissairesBérénice Angremy, Victoria Jonathan, Gabrielle Petiau