Projects

Typeexhibition
location Choi Centre • Cloud House (Beijing)
DAtes26 April - 11 August 2022
artistsHicham Berrada, Vanja Bucan, Charlotte Charbonnel, Guo Gong, Huang Rui, Liu Wa & Yang Bao, Fabrice Monteiro, Shi Guowei, Anaïs Tonder, Wiktoria
curatorBérénice Angremy
TypeExhibition
LocationM WOODS 798 (Beijing), TAG Art Museum (Qingdao)
Dates1 October 2021 - 4 January 2022, 14 January - 27 March 2022
ArtistMan Ray
CuratorsMarion Meyer, Victor Wang (M Woods)
Typeexhibition
LocationICICLE Cultural space (Paris)
Dates22 September 2021 - 31 January 2022
ArtistsZhan Wang, Jonathan Bréchignac, Charlotte Charbonnel, Noémie Goudal, Shao Wenhuan
CuratorsBérénice Angremy, Victoria Jonathan, Gabrielle Petiau
TypeExhibition
LocationA2Z Gallery (Paris)
Dates4 November - 4 December 2021
ArtistLuo Yang
CuratorsBérénice Angremy, Victoria Jonathan
TypeExhibition
LocationUCCA Center for Contemporary Art (Beijing)
Dates15 June - 1 September 2019
ArtistPablo Picasso
CuratorEmilia Philippot
TypeExhibition
LocationHospice Comtesse Museum (Lille, France)
Dates19 May - 12 September 2021
ArtistsCao Fei, Chen Min, Huang Rui, Hu Fang, Li Naihan, Lin Jing, Lu Bin, Ma Shu, Jennifer Wen Ma, Ma Yansong, Mei Shuzhi, Peng Wei, Qiu Anxiong, Shao Fan (Yu Han), Jeff Dayu Shi, Wang Leyun, Wang Qin, Wu Haoyu, Wu Jian’an, Xin Yaoyao, Xu Bing, Yang Linqing, Zhang Zhoujie
Design studios & brandsStudio MVW, PINWU Design Studio, WY Art Design Studio, CIGA Design, Founder Type, Mi x HANNTO, Mi x HOTO, NIU, PIY, Smartmi, TUPLUS.

Newsletter

Subscribe to our newsletter – get your foot in the door!